Forfatteren

 Om forfatteren

 Catharina Ilene Damgaard er født i 1969, og er uddannet mag.art. i Etnografi og Socialantropologi med specialisering i Barndomsantropologi.

Hun  har arbejdet indenfor børn og ungeområdet i mere end 15 år og er selv mor til en teenager.

Copyright © All Rights Reserved